top of page
Kotva 1
Kotva 2
Kotva 3

Video MROP Czechia

Video FIRMING Germany

Video MALES Ireland

DIE FÜNF PRÜFSTEINE

Zentrierung

– wir sind Männer, die im Hier und Jetzt verwurzelt sind

 

Zusammenkommen

– wir sind Männer, die den Geschichten der anderen tief zuhören

Sich verbinden

– wir sind Männer, die andere wählen, um mit ihnen Schulter an Schulter zu gehen

Freigeben

– wir sind Männer, die loslassen, was uns nicht länger dienlich ist

Dienen

– wir sind Männer, die die Erde ehren und allen lebenden Wesen dienen

Pět Prubířských Kamenů

Ukotvení

– jsme muži zakotveni tady a teď

 

Setkávání

– pečlivě nasloucháme jednotlivým našim příběhům

 

Propojení

– jsme muži, kteří se rameno k rameni rozhodli jít s ostatními

 

Opouštění

– jsme muži, kteří opouští způsoby, které nám již dále neslouží

 

Služba

– jsme muži, kteří ctí přírodu a všechny živé tvory

THE FIVE TOUCHSTONES

 Centring

 
– we are men grounded in the here and now 

 

Gathering

 
– we are men who listen deeply to each others stories 

 

Connecting 


– we are men who choose others to walk with, shoulder to shoulder 
 

Releasing 


– we are men who let go the ways that no longer serve us 
 

Serving 


– we are men who honour the earth and serve all living beings

Kotva 4
bottom of page